Başkanımız Ali Köklü, Başkan Yardımcımız Ali Kaya ve Müsiad Kayseri Başkanımız Ferhat Akmermer ile birlikte bir süre önce şubemizi ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ediyoruz.

Onze voorzitter Ali Köklü, onze vicevoorzitter Ali Kaya en onze Musiad Kayseri voorzitter Ferhat Akmermer en Kayseri metropolitan city mayor Mr. Memduh Büyükkılıç, die onze vestiging een tijdje geleden bezochten. Ze brachten een tegenbezoek aan Memduh Büyükkılıç. Wij danken de burgemeester voor zijn vriendelijke gastvrijheid in zijn kantoor.

Bugün Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Köklü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Emin İskender. Kuzey Hollanda Milli Görüş Başkanı Sayın Mustafa Hamurcu'ya iade-i ziyarette bulundular.

Vandaag onze voorzitter Ali Köklü en onze vice voorzitter Mr Emin İskender. Zij brachten een tegenbezoek aan de heer Mustafa Hamurcu, voorzitter van National Vision Noord-Holland. Bovendien werd tijdens deze bijeenkomst van gedachten gewisseld over actuele vraagstukken die onze samenleving betreffen.