MÜSİAD'la tanışın

MÜSİAD'la tanışın

MÜSİAD, 9 Mayıs 1990 tarihinde kurulmuş olup, açılımı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'dir. İstanbul'da kurulan MÜSİAD, iş dünyasını desteklemenin yanı sıra toplumdaki çeşitli sektörlere rehberlik, eğitim ve danışmanlık konularında model olmuş bir sivil toplum kuruluşudur. MÜSİAD'ın tüm faaliyetleri profesyonel düşünceye dayanırken, entelektüel birikimini de kamu yararına sunmaktadır.

 

MÜSİAD'ın misyonu, hem ulusal hem de uluslararası alanda bağımsız ve özerk hareket edebilen bir işadamları derneği olmaktır. Dernek, önceden belirlediği değer ve ilkeleri paylaşan işadamlarını bir araya getirerek üye sayısını artırmakta, böylece üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmekte ve bu dayanışma sayesinde Hollanda'nın maddi ve manevi gelişimine katkıda bulunmaktadır.

MÜSİAD'ın Tarihçesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 1990 yılında beş genç girişimci tarafından kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana yerel örgütlenmeye büyük önem veren MÜSİAD, Anadolu'daki ilk şubesini 1991 yılında Kayseri'de kurmuştur. 1993 yılında MÜSİAD küreselleşme yolunda adımlar attı. İlk küresel şubesini Almanya'nın Münih kentinde açtı.  Bir yıl sonra, 1994'te Hollanda'da bir şube açtı.

0 +
Aktif üye
0
Dünya genelinde şube
0
Ülkede aktif

Yönetim kurulu